Címünk 4027 Db., Thomas Mann u. 2/A
O-24-ben hívható O-24-ben hívható: 52/447-724

Családi nap a Mesekert Óvoda Jánosi utcai telephelyén

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16 pályázat keretében a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja családi napot szervezett 2018. május 23-án a Mesekert Óvoda Jánosi utcai telephelyén.

2018. szeptembertől az óvodai és iskolai szociális segítés a család- és gyermekjóléti központok számára kötelező feladat lesz.

A 2016-ban kiírásra került EFOP-3.2.9 számú, Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat ezen kötelező tevékenység módszertanának kidolgozásában nyújt segítséget.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. október 1 – 2019. március 31.

A projekt a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja illetve a hajdúböszörményi Szociális Szolgáltató Központ által alkotott konzorciumban valósul meg.

A pályázatba bevont 16 intézmény Debrecen, Hajdúsámson, valamint Hajdúböszörmény területén találhatók. Az intézmények között van óvoda, általános iskola,  középiskola és kollégium.

Debrecen és Hajdúsámson területén 13 intézmény, 2 középiskola, 4 általános iskola és 7 óvoda csatlakozott a projekthez.

Az intézményekben a projekt az alábbi formában valósul meg:

 • egyéni segítő tevékenység ,
 • csoportos segítő tevékenység,
 • közösségi segítő tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítése, ellátása.

Egyéni segítő tevékenység:

A pályázat ideje alatt az intézményekben tevékenykedő szociális segítő lokálisan tud reagálni az intézményekben felmerülő családi, kapcsolati, gyermekvédelmi problémákra, segíti, vagy ellátja a gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkáját.

A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szociálissegítő szakembere együttműködési megállapodásban meghatározott heti óraszámban végzi munkáját az intézményekben.

A szociális segítő tevékenység során:

 • Fogadóórát tart a szülők és gyermekek részére:
  • segítséget nyújt gyermeknevelési és szociális problémák kezelésében,
  • felvilágosítást nyújt a gyermeki jogokról,
  • a tanulók és szüleik részére tanácsadást biztosít,
  • tájékoztatást ad a szociális ellátásokról, támogatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, módjáról, az ügyintézést segíti;
 • Tanulók számára egyéni tanácsadást biztosít;
 • Együttműködik az intézmények pedagógusaival a felmerülő problémák megoldásában, segítséget nyújt a veszélyeztetettség megelőzésében, valamint megszüntetésében;
 • Konzultációs lehetőséget biztosít az intézményekben dolgozó pedagógusok és más szakemberek részére;
 • Részt vesz szülői értekezleteken, nevelőtestületi üléseken;
 • A csoportos és közösségi segítő tevékenységeket szervezi, lebonyolításukat segíti a nevelési-oktatási intézményekben.

A projekt várható eredménye:

 • a nevelési-oktatási rendszerben megjelenő problémás helyzetek könnyebben és időben felismerhetővé válnak, ami segíti a problémák hatékony elhárítását;
 • a szociális, szocializációs problémák mérséklődnek, ami hozzájárul a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, társadalmi integrációjához, a tehetséggondozáshoz;
 • a nevelési-oktatási intézmény és a család- és gyermekjóléti központ közötti együttműködés erősödik, az észlelő- és jelzőrendszer működése hatékonyabbá válik.

A közösségi családi nap programjai voltak:

 • Masszázs az Aranykezek Egészségnevelő Közhasznú Egyesület jóvoltából
 • Csillámtetoválás
 • Arcfestés
 • Kvíz gyermekeknek és felnőtteknek:
 • Terápiás kutyabemutató – Babik Tamás és segítő kutyája jóvoltából
 • Szülő-gyerek-pedagógus csapatverseny
 • Erős apuka verseny
 • Aszfalt rajzverseny

Minden közösségi programon, vetélkedőn részt vevő gyermek a szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel eltöltött közös élményen túl, további tárgyi ajándékokban is részesült.

 

 

Széchenyi 2020