Címünk 4027 Db., Thomas Mann u. 2/A

Pályázatok

A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja hazai és Európai Uniós Forrásból igyekszik a szolgáltatásait bővíteni, mely hozzájárulhat a hatékony működéshez, a szolgáltatások sokszínűségéhez.

Aktuális pályázatunk:

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16

Kedvezményezett neve: DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
Projekt címe: Segítségnyújtás helyben a nevelési-oktatási intézményekben
Szerződött támogatás összege: 40 millió forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2019.03.31.
Projekt azonosító: EFOP-3.2.9-16-2016-00049

Projekt tartalmának bemutatása:

A segítő tevékenység fejlesztésének háttere

Az utóbbi évek társadalmi változásai, szociokulturális jellemzői az oktatás-nevelés területén olyan problémák megjelenését idézték elő, mely problémák, nehézségek megoldására a pedagógusok és az óvodapedagógusok pedagógiai tevékenysége nem jelent megoldást. Emiatt elengedhetetlenné vált az oktató-nevelő munka tehermentesítése, szakszerű segítség bevonása a mindennapi oktatási tevékenység ellátásába.

A szociális területen dolgozó szakemberek bevonása a problémás helyzetek felismerésébe és megoldásába:

 •  csökkenti a köznevelési intézmény terhelését, elősegíti a harmonikus intézményi légkört,
 •  segíti a gyermekek szocializációját és javíthatja a gyermekek teljesítő képességét,
 • hozzájárul a gyermekek egészségfejlődéséhez, szocializációs magatartásuk javításához.

A projekt a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja, illetve a hajdúböszörményi Szociális Szolgáltató Központ által alkotott konzorciumban valósul meg.

Az elnyert 40 millió forintos támogatási összeg a két intézmény között oszlik meg, a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja 31 millió, a Szociális Szolgáltató Központ 9 millió forinttal rendelkezik.

 

A projekt célja

A projekt célja a szociális segítő tevékenység bevezetése a kijelölt (bevont) nevelési-oktatási intézményekben, mely révén biztosítható az elsődleges prevenció segítségével az óvodás és iskolás gyermekek szociális jólétének, életminőségének javítása, illetve kialakítható egy olyan „szociális segítő módszertan” (szervezeti keretek, eljárásrend, dokumentáció), amely a támogatást igénylők jövőbeni feladatellátását a projekt lezárását követően segíti.

Az érintett intézmények Debrecen, Hajdúsámson, valamint Hajdúböszörmény területén találhatók.

 • A projekt 16 nevelési-oktatási intézmény (Debrecen területéről 11, Hajdúsámsonból 2, a hajdúböszörményi járásból 3 intézmény) közreműködésével valósul meg.
 • A bevont intézmények között van óvoda, általános iskola, középiskola és kollégium.
 • A résztvevő intézményekkel elérhető gyermeklétszám meghaladja a 6000 főt, így a projekt megvalósításába 4 fő főállású szociális segítő szakember kerül bevonásra.

 

A projekt megvalósulása Debrecen és Hajdúsámson tekintetében

 • 2016-ban 16 középiskola, 17 általános iskola és 24 óvoda töltött ki kérdőívet a felmerülő problémákkal, az észlelő- és jelzőrendszer működésével, valamint javaslataikkal kapcsolatban;
 • a kérdőíveket áttekintve megtörtént a pályázatba bevonni kívánt intézmények kiválasztása
 • a jelzett problémák és javaslatok alapján kidolgozásra került egy szolgáltatási terv, mely egyéni, csoportos, közösségi tevékenységeket, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat tartalmaz;
 • a pályázat megvalósításában részt vevő intézményekkel 2016. november elején együttműködési megállapodás aláírására került sor;
 • a pályázat beadása 2016 novemberében megtörtént.

Debrecen és Hajdúsámson területén 13 intézmény, 2 középiskola, 4 általános iskola és 7 óvoda csatlakozott a projekthez.

Középiskolák:

 • Debreceni SZC Baross Gábor Szakközépiskolája és Kollégiuma
 • Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma

Általános Iskolák:

 • Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
 • Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola – Hajdúsámson

Óvodák:

 • Ifjúság utcai Óvoda Hétszínvirág Tagintézménye
 • Ifjúság utcai Óvoda Szoboszlói úti Tagintézménye
 • Közép utcai Óvoda
 • Margit téri Óvoda
 • Mesekert Óvoda
 • Tócóskerti Óvoda
 • Eszterlánc Óvoda – Hajdúsámson

A pályázati feltételeknek megfelelően 1500 főgyermek után 1 fő szociális segítő alkalmazása szükséges. A bevont 13 intézménnyel elérhető gyermeklétszám meghaladja a 4700 főt, így a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja részéről 3 fő  főállású szociális  segítő  szakember bevonására került sor.

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. október 1 – 2019. március 31.

 • mérföldkő: 2017. december 31.
  • Megkezdődik a projektben tervezett tevékenységek megvalósítása
  • A szociális segítő szakemberek felkeresik az intézményeket, a szociális segítő tevékenység minden intézményben megkezdődik, elérhetővé válik
  • A szolgáltatási terv felülvizsgálatára sor kerül
 • mérföldkő: 2018. július 31.
  • a szociális segítő tevékenység megvalósítása folyamatos
  • a szolgáltatási terv felülvizsgálatára háromhavonként sor kerül
  • a bevont gyermeklétszám eléri a bevonni tervezett létszám 50%-át
 • mérföldkő: 2019. március 31.
  • A projekt keretében tervezett tevékenységek maradéktalanul megvalósulnak
  • A bevont gyermekek száma eléri a bevonni tervezett létszám 100%-át

Az intézményekben a projekt egyéni, csoportos, valamint közösségi segítő tevékenység formájában valósul meg.

 

Egyéni segítő tevékenység:

A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szociális segítő szakembere együttműködési megállapodásban meghatározott heti óraszámban fogadóórát tart az intézményekben; tanácsadást, segítő beszélgetést biztosít  a szülők számára gyermeknevelési és a családi élet más, problémát okozó területein.

Tervezett csoportos segítő tevékenységek:

 • Zeneovi – havonta 2 alkalom

            zenei fejlesztő foglalkozás óvodás korú (3-7 év) gyermekek számára

cél: az érzelmek megfelelő megélése, feszültség oldása, társas kapcsolatok fejlesztése

 • Érzékenyítő csoport – 3 alkalom

általános iskolás (7-14 év) és középiskolás (15-18 év) gyermekek számára szervezett foglalkozások, melyek alkalmával a tanulók megismerhetik, megtapasztalhatják a fogyatékkal élő emberek életében felmerülő nehézségeket

            cél: a fogyatékkal élő emberek iránti pozitív szemléletváltozás

 • „Gazdálkodj okosan!” csoport – 3 alkalom

általános iskola 3-4. osztályos tanulói számára főként gyakorlati ismeretek nyújtása a pénzgazdálkodás, pénzügyi tervezés témakörében

            cél: kialakuljon a gyermekek felelős hozzáállása a pénzügyeket illetően

 • Tolerancia csoport – 5 alkalom

általános iskolás (7-14 év) és középiskolás (15-18 év) gyermekek számára szervezett foglalkozások a bűnelkövetés, szenvedélybetegségek témakörében, melyek során a tanulók elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek

cél: a bűnelkövetés és káros szenvedélyek megelőzése, az egymás iránti tolerancia, tisztelet erősítése, szociális készségek fejlesztése

 • A „jövő segítői” program – 8 alkalom

az általános iskola 7-8. osztályos valamint a középiskola 9-10. évfolyamán tanuló diákjai számára önkéntes jelentkezésen alapuló foglalkozások, melyek a fiatalokat arra készítik fel, hogy képesek legyenek segítséget nyújtani a rászoruló társaik számára

cél: a programban részt vevő fiatalok segítségével könnyebben kiszűrhetővé és megelőzhetővé váljanak a tanulók körében felmerülő problémák

 • Meseterápiás csoport – 4 alkalom

az egészséges személyiségfejlődést elősegítő, készségfejlesztő, prevenciós meseterápiás foglalkozások óvodás korú (3-7 év) gyermekek számára

cél: a hátrányos élethelyzetű gyermekek belső erőforrásainak és megküzdési képességének erősítése, a beilleszkedés és iskolai sikerek elősegítése

 • „Face to face” az internetről – 2 alkalom

általános iskolás (7-14 év) és középiskolás (15-18 év) gyermekek számára szervezett foglalkozások, melyek során a tanulók ismereteket szereznek az internet, a közösségi média árnyoldalairól, az internetes zaklatásról és annak kivédésére szolgáló technikákról, az internetfüggőségről

cél: a tudatos internethasználat kialakulása, az internetes zaklatás és internetfüggőség felismerése, és szükség esetén segítség kérése a szakembertől

 • Szakmai konzultációs csoport

az intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó szakemberek részére szakmai/módszertani információk nyújtása a tanulók veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a problémák korai észleléséről

cél: a gyermekveszélyeztetéssel kapcsolatos jogszabályok és protokollok aktuális változásainak megismerése, a jelzőrendszeri tagok hatékonyabb együttműködése.

 • Kézműves foglalkozások – havonta 1 alkalommal

általános iskolás (7-14 év) gyermekek számára szervezett szabadidős foglalkozások

cél: a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztése, kreativitásuk kibontakoztatása, személyiségük fejlesztése, közösségépítés, ezáltal az iskolai kudarcok, feszültségek csökkentése

Tervezett közösségi segítő tevékenységek:

 • Tájékoztatás nyújtása pedagógusok számára – Tankötelezettség elmulasztása, az észlelő- és jelzőrendszer feladata – évente 1 alkalom a tanév elején nevelőtestületi értekezlet keretében

az érintett segítő szakemberek, pedagógusok számára tájékoztatás nyújtása az igazolt és igazolatlan mulasztásokról, az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás következményeiről, a gyermekvédelmi rendszerről, a család- és gyermekjóléti központok/szolgálatok működéséről, a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szolgáltatásairól, az észlelő- és jelzőrendszer feladatairól, jelentőségéről

cél: gördülékennyé, hatékonnyá váljon az oktatási intézmények és a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja együttműködése

 • Tájékoztatás nyújtása gyermekek számára – Tankötelezettség, tankötelezettség elmulasztása – 1 alkalom rendkívüli osztályfőnöki óra keretében

az általános iskola 7-8. osztályos valamint a középiskola 9-10. évfolyamán tanuló diákjainak szóló tájékoztatás a tankötelezettség teljesítéséről, az igazolt és igazolatlan mulasztásokról, az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás következményeiről, a gyermekvédelmi rendszerről, a család- és gyermekjóléti központok/szolgálatok működéséről, a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szolgáltatásairól

cél: erősödjön a gyermekek kötelesség-, felelősség- és szabálytudata, csökkenjen az igazolatlan iskolai mulasztások száma, a gyermekek bizalommal forduljanak a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szakemberei felé

 • A gyermekek jogai és kötelezettségei (előadás) – 1 alkalom

a pedagógusok részére tanév elején, gyermekek részére osztályfőnöki óra, szülőknek szülői értekezlet keretében évente 1 alkalommal megtartandó tájékoztató előadás

cél: nagyobb tájékozottság elérése a témában, szélesebb rálátás a gyermekvédelem rendszerére

 • Gyermekbántalmazás – felismerés, megelőzés, kezelés – 1 alkalom

előadás pedagógusok részére a gyermekbántalmazás típusaival, felismerésével, a szükséges teendőkkel kapcsolatban

cél: a pedagógusok ismereteinek bővítése a gyermekbántalmazás témakörében, az intézmények közötti együttműködés, az észlelő- és jelzőrendszer működésének hatékonyabbá válása

 • Tudománynépszerűsítő patopszichológiai előadás általános, illetve középiskolában oktató pedagógusok számára – 4 alkalom

előadás keretében megvalósuló segítségnyújtás pedagógusok számára bizonyos mentális zavarok korai felismerésében, különös tekintettel a figyelemhiányos-hiperaktivitás zavarra (ADHD), illetve a részképesség zavarok különböző típusaira

cél: a fenti zavarok időben történő felismerése és megértése, minél korábbi szakszerű segítség nyújtása az érintett gyermekek számára, ezzel megelőzve a későbbi és súlyosabb következményeket

 • Az internet hatása a tanulókra, internetes zaklatás – 1 alkalom

tájékoztatás pedagógusok számára az internet, az internetes zaklatás, az internetfüggőség témakörében

cél: a megszerzett ismeretek által könnyebben felismerhetővé váljanak az érintett tanulók, a probléma észlelése esetén azonnali segítségnyújtásra, szakemberhez irányításra nyíljon lehetőség

 • Közösségi családi nap – 1 alkalommal

A tanév második féléve során egy alkalommal az intézmények udvarán megvalósuló közösségi nap az óvodapedagógusok, az óvodás gyermekek és családtagjaik, illetve az iskola pedagógusai, tanulói és a tanulók családtagjai számára

Cél: az intézmények népszerűsítése, a szülőkkel való hatékony kapcsolat kialakítása, közösségformálás

 

A projekt várható eredménye

 • a nevelési-oktatási rendszerben megjelenő problémás helyzetek könnyebben és időben felismerhetővé válnak, ami segíti a problémák hatékony elhárítását;
 • a szociális, szocializációs problémák mérséklődnek, ami hozzájárul a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, társadalmi integrációjához, a tehetséggondozáshoz;
 • a nevelési-oktatási intézmény és a család- és gyermekjóléti központ közötti együttműködés erősödik, az észlelő- és jelzőrendszer működése hatékonyabbá válik.

 

A projekt megvalósítása

A projekt megvalósítási időszaka 2017. október 1. napján indult.

 • október 1-: kapcsolatfelvétel a nevelési-oktatási intézményekkel, egyeztetés a szociális segítők egyéni segítő tevékenységéről, a megvalósításra váró programokról
 • november 6-: egyéni szociális tevékenység megvalósítása helyben a nevelési-oktatási intézményekben, csoportos és közösségi szociális tevékenységek szervezése, majd azok lebonyolítása

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztéseMegtekintés »

 

Lakosság részére elérhető pályázatok:

Fogyatékosságügyi tanácsadó 

 

 

Széchenyi 2020