Címünk 4027 Db., Thomas Mann u. 2/A

Átmeneti Gondozás

Az Átmeneti Gondozás szervezeti egységének általános feladatai

Az átmeneti gondozás elsődlegesen szolgáltató jellegű ellátás, a szülő kérésére és beleegyezésével valósul meg, és a krízishelyzet megoldásának idejére korlátozódik. Lehetőséget nyújt a szülőnek arra, hogy – a rendelkezésre álló segítő szolgáltatások igénybevételével – rendezze problémáit, és a kikerülést követően alkalmassá váljon az önálló életvitelre, a család egyben tartására.

A gyermekek átmeneti gondozásának célja minimális intervenciós szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került család segítése a gyermekről történő gondoskodás egy részének átvállalásával. Cél az, hogy átmenetileg pótolja a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását, és elősegítse a gyermek fejlődését, a szülőt is segítő módon. A szolgáltatás nyújtásának célja továbbá a gyermek teljes körű, személyre szabott ellátásával egészséges fejlődésének elősegítése, valamint a gyermek és a család alkalmassá tétele a gyermek családba történő visszailleszkedésére.

A Családok Átmeneti Otthona a gyermek számára szükség szerinti ellátást nyújt, a szülő (nagykorú testvér), illetve a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya (és esetleg annak élettársa) számára pedig biztosítja az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét.

Az átmeneti gondozás formái − a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthonai – között, közvetlen információcsere valósul meg, ami lehetővé teszi a gyermek és a családok számára leginkább megfelelő ellátási forma kiválasztását.

Családok Átmeneti Otthona

A Családok Átmeneti Otthona a 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatti szervezeti egységben 34 férőhellyel, míg a 4026 Debrecen, Mester u. 30. alatti szervezeti egységben 26 férőhellyel fogadja az igénybevevőket.

A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait olyan debreceni illetőségű családok vehetik igénybe, melyek a lakhatás elvesztése, szociális krízis, adósság felhalmozódás, átmeneti ellehetetlenülés, családi krízis, bántalmazás miatt keresnek menedéket.

Az Otthon alapvető feladata szerint – a fenntartó és működtető által szabályozott felvételi előírások alapján – befogadja és elhelyezi az otthontalanná vált családok gyermekeit, szüleit, részükre éjszakai, nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, étkezésre, közös családi együttlétre szolgáló helyiségeket biztosít. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat és gyermekeiket, a szülészetről kikerült anyát és gyermekét.

Gyermekek Átmeneti Otthona

A Gyermekek Átmeneti Otthona a 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatti szervezeti egységben található, 9 férő hellyel.

A Gyermekek Átmeneti Otthona szolgáltatásait a debreceni illetőségű, 3-18 év közötti gyermekek vehetik igénybe.

A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő, de akutan rászoruló gyermek helyezhető el ideiglenes jelleggel, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A gyermekek ellátását teljes körűen biztosítja.

Alternatív napközbeni ellátás

A gyermekek alternatív napközbeni ellátása a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi alapellátás.

A gyermekek alternatív napközbeni ellátását debreceni illetőségű, 6-14 év közötti, általános iskolás gyermekek vehetik igénybe.

Az alternatív napközbeni ellátás iskoláskorú gyermekek számára biztosított napközbeni gyermekfelügyelet, melynek körében a gyermekek szocializációját támogató szabadidős és prevenciós szolgáltatás, nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés valósul meg.

A gyermekek alternatív napközbeni ellátása az általános iskolás gyermekek számára biztonságos felügyeletet, segítő foglalkozásokat, programokat biztosít az iskolai szünidőkben.

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, foglalkoztatás és étkeztetés kerül megszervezésre azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Széchenyi 2020